Magi

Uppbrottet:
I början, teoretiserar ärkemagikerna i Saleseas huvudstad Valtimor, var de fyra elementen i harmoni med varandra och den mytiska baskraften Ordning lydde tills Uppbrottet, då harmonin bröts och Ordning krossades och ersattes av Kaos. Man vet i dagsläget ingenting om vad som fanns då, förutom elementen, men många historiker tror att det rörde sig om en högre tid med fantastiska underverk. I och med att Ordning var den dominanta baskraften kunde varelserna i världen med lätthet komma åt elementen och trots att informationen från den tiden är knapphända så talar man om det som magins guldålder, en ålder som det bara finns rester kvar ifrån nu i form av gamla arkeologiska fynd och föremål.

Magins funktion:
Elementen består av ren energi, men för att magiker ska kunna kontrollera den rena energin krävs en baskraft lite som ”vantar” för att kunna handskas med energierna. Det är bara ett fåtal humanoider som kan komma i kontakt med baskraften, även om alla kan komma åt elementarkrafterna. Att sträcka sig efter, som det kallas, ett element utan att samtidigt använda en baskraft är mycket farligt och resulterar oftast i att personen som försöker dör eller skadas allvarligt.
Det fanns ursprungligen två baskrafter; Ordning och Kaos, men Ordning verkar ha försvunnit från världen i samband med Uppbrottet. En magiker kan även använda sig av enbart baskraft för sin magi.

Baskrafterna:
Det finns två baskrafter, Ordning och Kaos. Eftersom att det är extremt farligt att sträcka sig efter en elementarkraft utan att använda sig av en baskraft som medium är de två instrumentala för magins funktion. Innan Uppbrottet var Ordning den dominanta kraften i universum, en kraft som alla kunde sträcka sig efter. Ordning gjorde det dessutom lätt att kontrollera elementen vilket gjorde att magin var lättare att använda. Då gick det dessutom att kombinera de två baskrafterna, vilket enligt ryktet ledde till väldigt spektakulära effekter. Efter Uppbrottet var Kaos den enda kvarvarande baskraften med vilken magikerna kunde sträcka sig efter elementen med. Till skillnad från Ordning som alla varelser kunde sträcka sig efter är det extremt få som kan komma i kontakt med Kaos. En av tiotusen har överhuvudtaget gåvan, och bara omkring en av hundratusen blir riktigt bra på att använda den. Dessa är magikerna.

Elementen:
Magi är kopplat till de fyra elementen som man sträcker sig efter genom en baskraft. De fyra elementen är eld, vatten, luft och jord. Alla de humanoida raserna i Arcos har ett huvudsakligt element som de kan sträcka sig efter. De har också ett sekundärt som de också kan komma åt, men de två sista är oåtkomliga. Elementen kan också kombineras med varandra, något som innan Uppbrottet var enkelt, men som nu är betydligt svårare. Via ritualer kan fler magiker samarbeta och på så vis kan fler än två element kombineras.

Magi

Arcos auuus