Raser

Människor
Människor är den vanligaste rasen i Arcon och upptar ungefär 80% av den humanoida befolkningen. De finns både i städer och på landsbygden, och fungerar som alla yrken. Det finns sju olika människoraser. Zunier, som de vanligaste invånarna i kejsardömet Tzun och området omkring kallas. Aricier är besläktade med zunierna och bor på resten av norra kontinenten. Pravier är de bosatta på den västra kontinenten. Sarboner är bosatta på den östra kontinenten tillsammans med de storvuxna Vilkerna. Den femte brukar bara kallas för ö-folk och bor oftast på Peledras eller Björnön. Den sjätte rasen kallas enbart för polfolk, nomader som lever vid nord- och sydpolen.
Människor blir i snitt mellan 80 och 120 år gamla.

Alver
Ungefär 8% av den humanoida befolkningen i världen. De är uppdelade i tre olika grupper där T’ierinn [Tjierinn], stadsalverna, är de talrikaste. De två andra är Hiala, alverna som fortfarande lever i klaner i skogen och de mystiska Ce’er, de alviska nomaderna.

Alver är överlag lite mindre till växten än människor, med smalare kroppsbyggnad. De har även speciella ögon. Deras irisar är tjockare än människors och dvärgars. De har spetsiga öron och skärpta sinnen. De kan se i nedsatt ljus och kan rikta hörseln. Alver har också rykte om sig att vara snäppet viljesvagare än människor. På grund av sina långa liv utvecklar de sällan samma intensitet.
Alver blir i snitt mellan 850-1050 år gamla.

Dvärgar
Dvärgarna tar upp ungefär 11% av den humanoida befolkningen. Det finns fyra dvärgraser. Raz’ger som är de dvärgar som är bosatta i de Tzuniska bergskedjorna och som enligt ryktet arbetar direkt för kejsaren. Taudark är namnet på de dvärgar som håller till i norr och söder, nära polerna. De handlar ofta med polfolket men håller sig i övrigt för sig själva.
Vanglash är den tredje dvärgrasen som består av en stam dvärgar som lever på vattnet. De har sina permanenta bosättningar på olika småöar men tillbringar större delen av tiden omkringresandes på sina skepp. Iare är den fjärde och absolut vanligaste dvärgrasen som också är de man ser oftast. De lever ofta i städerna.

Dvärgar är kortare än både människor och alver, men grövre i kroppen än bägge. En vanlig stereotyp är att alla manliga dvärgar har skägg, men det är långt ifrån sant. Det är dock mode hos stamen Iare vilka är de dvärgar som oftast är i kontakt med andra raser.
Dvärgar är från början en underjordisk ras så de kan se i totalt mörker. De kan också känna vibrationer genom sten.
Dvärgar blir i snitt mellan 200-250 år gamla.

Elementarer
Elementarer är humanoider som blivit berörda av elementen. De har alltid funnits som ett resultat av människor, dvärgar eller alver som exponerats för oerhört stora mängder magi, som oftast bara kan bildas vid revor i barriären mellan Arcos och andra plan barnen till dessa kan då resultera i elementarer. Magiker har också en liten risk att föda elementarbarn. På sistone har dock antalet elementarer i världen ökat markant och de har blivit en accepterad del av samhället. De kommer i fyra variationer; jord, luft, vatten och de extremt sällsynta eldelementarerna. Är ungefär 1% av befolkningen.

Zunier
De flesta av invånarna i det Tzuniska imperiet tillhör en etnicitet som kallas för zunier, döpt efter imperiet. Dessa har oftast en hy med lite rödbrun ton, mörkt hår och mörka ögon. Männen är runt 170 cm långa och väger runt 75 kg, kvinnorna runt 155 cm och väger runt 60 kg. Längden till trots har zunierna rykte om sig att vara väldigt sega och tåliga, även om kejsardömets totalitäritet medfört att människorna i kejsardömet tenderar att vara mindre viljestarka.

Aricier
På resten av den norra kontinenten bor det Aricier, ett folkslag som är besläktade med zunierna. De har ljusare hy än zunierna, men också mörkt hår. Deras ögon burkar dock vara ljusa. Männen är runt 175 cm långa och väger runt 75 kg. Kvinnorna är runt 170 cm långa och väger runt 65 kg.

Pravier
Pravier är samlingsnamnet på etniciteten hos människor som härstammar ifrån den västra kontinenten, och då framför allt Pravanien. Deras hårfärger brukar ligga i bruna nyanser, med nästan svart i norr och mycket ljusbrunt i söder. Brunt och grönt är de vanligaste ögonfärgerna. Männen är runt 180 cm långa och väger runt 75 kg, kvinnorna runt 170 cm och väger runt 65 kg.

Sarboner
Sarboner är folkgruppen som bor på den norra delen av den östra kontinenten. De tenderar att vara smala och små till växten, och anses vara mycket vackra. De brukar ha blek hy och mörkt hår med mörka, lätt sneda ögon. De har en stark teknologidyrkan i sin kultur, och brukar använda list och snabbhet i strid. De har dock en mycket fruktad fallang av tungt kavalleri.
Männen är runt 165 cm långa och väger runt 60 kg. Kvinnorna är runt 155 cm och väger runt 50 kg.

Vilker
Vilker är det storvuxna folkslaget som bor på den södra delen av den östra kontinenten. De misstror teknologi och har istället en stark magikerkultur, och har mängder med skärmytslingar med sarbonerna. De brukar ha blont hår och är nästan alltid solbrända. Ögonen brukar vara gröna eller violetta.
Männen brukar vara runt 210 cm långa och väger runt 120 kg. Kvinnorna är runt 195 cm och väger runt 90 kg.

Öfolk
Öfolk är det inofficiella samlingsnamnet på människorna som bor på öarna i Stariska havet, framförallt Peledras och dess arkipelag på Björnön. De har oftast gulblont hår och mörka ögon. De är överlag slankt byggda och viga och har rykte om sig att vara rätt avslappnade. Det sägs att de har lite alvblod i sig.
Både männen och kvinnorna brukar vara runt 175 cm långa. Männen väger omkring 65 kg och kvinnorna är något lättare, runt 60 kg.

Polfolk
Polfolk är det inofficiella smeknamnet på människorna som bor närmast nord- och sydpolen, eller Rakérer som de själva kallar sig. De brukar vara bredaxlade och ha hårda utseenden, och är väldigt sega, något som krävs för att man ska överleva i den stränga kylan. Deras hy är svart och håret likaså, ögonen är mörka. Männen brukar vara omkring 170 cm långa och väger omkring 80 kg. Kvinnorna brukar vara runt 175 cm långa och väger omkring 70 kg.

T’ierinn
T’ierinn är den överlägset vanligaste stammen av alver som finns och de utgör omkring 65% av rasen. Deras ursprung är till stora delar okänt, inte ens de själva vet säkert, men det ryktas om att de levde på kontinenterna innan människorna anlände, långt före uppbrottet, och man kan fortfarande hitta gamla lämningar från deras städer.
T’ierinn har blek hy naturligt, men storstadslivet har gjort många hud ännu ljusare. Deras hår brukar gå i mörka färger, brunt och svart. Ett få tal av dem har klarrött hår, något som anses vara väldigt vackert bland alverna och ses som ett tecken på välsignelse från gudarna. Deras ögon är alltid klart blå.
De t’ierinnska männen brukar vara runt 170 cm långa, kvinnorna omkring 165 cm. Medelvikten hos männen ligger på runt 60 kg och hos kvinnorna är den runt 50 kg.

Hiala
Hiala är namnet på de alver som fortfarande är bosatta i skogarna runt om i Arcos. De utgör omkring 20% av alla alver. Tidigare var Hiala en betydligt större stam men i och med att skogarna har minskat rejält den senaste tiden har också stammen minskat. Vidare har plötsligt stammedlemmarnas fruktsamhet sjunkit och allt färre barn föds. Somliga skyller det på ökade föroreningar i luften på grund av städerna, något som stammens magiker och lärda avfärdar som struntprat medan de söker efter den rätta orsaken.
De har en grövre kroppsbyggnad och mörkare hy än sina stadsboende kusiner. Deras hår brukar också vara ljusare. Ögonen är alltid klart gröna.
De hialiska männen brukar vara runt 180 cm långa, kvinnorna runt 170 cm. Medelvikten hos männen ligger på runt 75 kg och hos kvinnorna på 60 kg.

Ce’en
Alverna av stammen Ce’en är en mytisk samling alver som bara utgör omkring 15% av alla alver. De är nomader som färdas runt omkring i världen på alla kontinenter. De tenderar att hålla sig för sig själva och kommer bara in till städer för att bedriva handel. De brukar dock undvika att röra sig i det totalitära Tzuniska imperiet. Ce’enskt hantverk är mycket uppskattat i nästan alla länder, men trots det tenderar folk att vara väldigt skeptiska emot dem. Ce’en är på det stora hela artiga mot utomstående men samtidigt är det tydligt för besökare att alverna föredrar att hålla sig för sig själva, vilket lett till att mängder med rykten blossat upp omkring dem. Ce’en har också rykte om sig att vara fruktansvärda krigare om deras vagnar och familjer hotas, och det är sällan man ser dem obeväpnade.
Ce’en påminner om T’ierinn i sin kroppsbyggnad, de är slanka och finlemmade. Hyn är blek och deras hår brukar vara gråblont och rakt. De klär sig ofta i enkla, funktionsdugliga kläder, med utsökta, avancerade smycken och snirkliga tatueringar i guld är vanligt. Ögonen är blekt blågrå.
De ce’enska männen brukar vara omkring 170 cm långa, kvinnorna omkring 165 cm. Medelvikten hos männen ligger på omkring 60 kg och hos kvinnorna är den runt 50 kg.

Raz’ger
Raz’ger är den i särklass minsta dvärgklanen, en klan som har sitt huvudsäte i bergen i det Tzunska Imperiet. Deras ledare är av tradition samtliga trogna tjänare till kejsarna i Tzun och arbetar enbart med de projekten som kejsaren godkänner. Det kejserliga palatset är byggt av dem och de har också byggt bataljonen luftskepp som armén använder.
De rakar av tradition av allt hår från huvudet, både hår och skägg. Deras hår är svart och deras ögon har en rödaktig ton. Männen är omkring 110 cm långa och väger omkring 70 kg. Kvinnorna är omkring 120 cm långa och väger omkring 65 kg.

Taudark
Taudark är den näst minsta klanen och har sina huvudsakliga bosättningar kring nordpolen. De lever i nära kontakt med polfolket och det är mycket vanligt att se byar där de lever sida vid sida. Taudarks bor antingen i igloo-liknande byggnader eller i grottor under isen där de också bedriver odlingar av köldtåliga växter.
Taudarks främsta inkomstkälla är raffinerandet av den värdefulla indigo-gasen, döpt efter sin färg, som används för att driva luftskepp. Den finns i stora områden under pol-isarna. I grottorna där den finns bor det enligt ryktet farliga monster som vakar över gasen. På något sett har dock dvärgarna kommit i någon överenskommelse med dem.
Taudark har, liksom polfolket, kolsvart hår och lika mörk hy. Deras ögon är gråaktiga. Männen brukar vara omkring 100 cm långa och väger omkring 60 kg, kvinnorna är omkring 110 cm och väger omkring 60 kg.

Vanglash
I haven kring Björnön och Peledras, och arkipelagerna omkring dem lever dvärgklanen Vanglash på sina skepp. De är en nomadisk klan som, bortsett från några permanenta bosättningar utplacerade på lite småöar, lever på sina skepp. De har rykte om sig att vara pirater, en sanning med modifikation. Det finns onekligen mycket pirater i klanen, men långt från alla är det.
Varje skepp styrs helt autonomt, och kaptenen är den högsta auktoriteten. Bosättningarna styrs av en ledare, som också har makt över besökande kaptener.
Vanglash brukar ha ljust hår och gul-gyllene ögon, och varken kvinnor eller män har skäggväxt. Männen är omkring 130 cm långa och väger omkring 55 kg. Kvinnorna brukar vara runt 130 cm och väger omkring 50 kg.

Iare
Iare kallas ibland i folkmun för ”stadsdvärgar”, något som inte helt är sant då deras utbredning är större än så. De utgör idag omkring 70% av alla dvärgar i världen, och hör till dem som syns absolut oftast. Männen bär långt skägg, vilket anses som ett tecken på virilitet och styrka. Skäggen flätas ibland av rent estetiska skäl.
Deras kultur är väldigt klassiskt ”dvärgisk”, med yxor, skägg och en beundran av styrka och heder. En Iare-dvärg ljuger aldrig, och föredrar sina konfrontationer direkt snarare än via lömskhet.
Iare har vanligtvis brunaktigt hår och mörka ögon. Männen är omkring 120 cm långa och väger omkring 70 kg. Kvinnorna brukar vara runt 135 cm långa och väger omkring 70 kg.

Raser

Arcos auuus